ความสามารถ

สร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับพนักงาน ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนสี และโลโก้ ให้เหมาะสมกับความเป็นตัวตนขององค์กร

จัดการข้อมูลพนักงาน

ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเพียงไม่กี่คลิก ทำให้การบริหารจัดการพนักงานไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปช่วยให้มีเวลาสำหรับการพัฒนาบุคคล และการเติบโตของบริษัทมากขึ้น

เปลี่ยนกระบวนการคำนวณเงินเดือนที่ยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายดายด้วยระบบคำนวนอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับเวลาสาย, การลา, การขาดงาน, หรือการเพิ่มค่าใช้จ่าย และรายได้
ทุกอย่างจะถูกคำนวณ และอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนของคุณเรื่องราบรื่น

เปลี่ยนกระบวนการคำนวณเงินเดือนที่ยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายดายด้วยระบบคำนวนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับเวลาสาย, การลา, การขาดงาน, หรือการเพิ่มค่าใช้จ่าย และรายได้ทุกอย่างจะถูกคำนวณ และอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนของคุณเรื่องราบรื่น

ไม่ว่าพนักงานของคุณจะใช้บริการธนาคารใด
ระบบการจ่ายเงินเดือนสามารถรองรับการสร้างไฟล์ทำจ่ายได้ทุกธนาคาร โดยปราศจากปัญหา
ให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินเดือนอย่างทันเวลา

ไม่ว่าพนักงานของคุณจะใช้บริการธนาคารใด ระบบการจ่ายเงินเดือนสามารถรองรับการสร้างไฟล์ทำจ่ายได้ทุกธนาคาร โดยปราศจากปัญหา ให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินเดือนอย่างทันเวลา

มั่นใจได้ว่าการรายงานของคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยระบบที่รองรับรายงาน สปส.6-09,
สปส.1-03, สปส.6-10, สปส.1-10, กท.20 ,รองรับรายงานภาษี ภงด.1 , ภงด. 1 ก, 50 ทวิ และ ลย.01
หมดกังวลเรื่องปัญหาทางกฎหมาย หรือการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ

มั่นใจได้ว่าการรายงานของคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยระบบที่รองรับรายงาน สปส.6-09, สปส.1-03, สปส.6-10, สปส.1-10, กท.20 ,รองรับรายงานภาษี ภงด.1 , ภงด. 1 ก, 50 ทวิ และ ลย.01 หมดกังวลเรื่องปัญหาทางกฎหมาย หรือการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ

การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล

ช่วยให้ทีมงานสามารถติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

ยืดหยุ่นในการทำงานทุกที

ลงเวลาทำงานอย่างง่ายดายด้วย Mobile Application ที่ช่วยให้ทีมงานของคุณ
ลง เวลาเข้า-ออกงานได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือสามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่การ
ลงเวลาเข้า-ออกงานได้ ช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน

ลงเวลาทำงานอย่างง่ายดายด้วย Mobile Application ที่ช่วยให้ทีมงานของคุณลงเวลาเข้า-ออกงานได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือสามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่การลงเวลาเข้า-ออกงานได้ ช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน

ความสะดวกในการขออนุมัติ

จัดการคำขอลาหยุด, โอที, เปลี่ยนกะ หรือคำขออื่นๆ ของคุณได้ง่ายดาย และรวดเร็วผ่านระบบที่รองรับการอนุมัติหลายชั้น ช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอไปยังผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติได้โดยตรง ลดความล่าช้า และเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนของคุณ

จัดการกะการทำงาน

ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานของพนักงานด้วยการจัดกะการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของการทำงาน

สนับสนุนโปรแกรมบัญชี

สามารถ Export ข้อมล GL ไปยังระบบ Xero, Express หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ตาม Template โปรแกรมนั้นๆ ได้

ลดการใช้กระดาษ

การให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน และสลิปเงินเดือนออนไลน์ช่วยลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้งานที่ยั่งยืน

เพิ่มประเภทเงินได้/เงินหักไม่จำกัด

ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อจำกัดในจำนวน หรือประเภทของเงินได้และเงินหัก

รองรับหลายสาขา

ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการบุคลากร และทรัพยากรบุคคลของสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

API สำหรับนักพัฒนา

เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชัน และบริการเสริมที่ใช้งานร่วมกับระบบ EzyHR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

กำหนดจำนวนวันที่ต้องแจ้งลาล่วงหน้า

ช่วยป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลโดยการให้พนักงานแจ้งลาล่วงหน้าตามข้อกำหนดของบริษัท

กำหนดเรทโอทีได้ตามความต้องการ

บริษัทสามารถกำหนดเรทโอทีตามนโยบาย และเงื่อนไขที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานขององค์กร

ตั้งเวลาดำเนินการล่วงหน้า

ระบบจะทำรายการตามวันที่มีผล เช่น ปรับเงินเดือน, ปรับตำแหน่ง, โอนย้ายแผนก เป็นต้น

สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายได้

ช่วยให้องค์กรสามารถติดตาม และควบคุมงบประมาณในการเบิกค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์

คำนวณค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง และเกษียณ โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเปิดปิดเมนูไม่ให้พนักงานใช้ได้หรือไม่

เชื่อมต่อฟิงเกอร์สแกน

การใช้เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการบันทึกเวลา และจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร