เกี่ยวกับเรา

EzyHR ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของคุณไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์
เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการพนักงานในองค์กร และสามารถที่จะช่วยลดระยะการคำนวณต่างๆ ที่ซับซ้อนได้

EzyHR ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของคุณไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการพนักงานในองค์กร และสามารถที่จะช่วยลดระยะการคำนวณต่างๆ ที่ซับซ้อนได้

ทีมผู้บริหาร

ทีมรุ่นใหญ่ของเรา ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา พวกเขาต้องการทำให้แน่ใจว่า งาน HR ของคุณ จะเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์

CEO and Founder

ไพโรจน์ ตรีกาญจนานันท์

COO

ฐิติมา อาภรณ์รัตน์

Managing Director

วงศกร แนวบรรทัด

CTO

บุษศรินทร์ นฤประพันธ์

Sales Director

นรีนาฎ ยงดี

Team Leader, Design

ทีมงานและสไตล์ของเรา

เรามีจุดมุ่งหมายในเดียวคือการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า เราใช้พลัง เวลา แล้วความสามารถที่มีไปกับงานออกแบบ การค้นคว้า งานวิศวกรรม และการสนับสนุนช่วยเหลือ พวกเรารักที่จะสร้างบางสิ่งที่มันว้าว

เรามองหาทั้งนักการตลาด นักออกแบบ และคนที่สามารถนำพา EzyHR ไปข้างหน้าได้ด้วยนวัตกรรมดิจิตอล ทีมของเราเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาให้บริการ และเราเรียนรู้ทักษะต่างๆที่นี่

เรายินดีและเปิดรับคนที่สนใจ และอยากร่วมสร้างสิ่งที่ท้าทายไปด้วยกัน